ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αφιέρωμα στο έργο και στο πρόσωπο του κορυφαίου ορθόδοξου θεολόγου και ιεροκήρυκα, του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

Archive for the month “Νοέμβριος, 2011”

ΦΟΒΕΡΩΤΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

 Η Αγία Γραφή, το θεόπνευστο κείμενο και όχι ανθρώπινο κατασκεύασμα, περιέχει ευχάριστους λόγους, γλυκείς σαν το μέλι και την κηρήθρα, περισσότερο από το μέλι και την κηρήθρα. Πολλά πράγματα, αλλά και πρόσωπα, πικραίνουν την ψυχή του ανθρώπου. Κα πάντοτε μεν, αλλά περισσότερο σε τέτοιες περιπτώσεις, περιπτώσεις ψυχικής πικρίας, πρέπει ν’ ανοίγομε την Αγία Γραφή και να διαβάζομε τα λόγια της, για να γλυκαίνεται η ψυχή μας.
   Αλλ’ η Αγία Γραφή δεν περιέχει μόνον ευχάριστους λόγους. Περιέχει και φοβερούς λόγους, οι οποίοι εμβάλλουν στην ψυχή φόβο, άγιο φόβο, για να την προφυλάσσουν από το κακό, ή, αν ευρίσκεται στο κακό, να μετανοήσει,. Ένας δε φοβερός λόγος, φοβερώτατος, περιέχεται στην Β΄ Επιστολή του αποστόλου Ιωάννου, στο στίχο 9. Ο αγαπημένος μαθητής και μαθητής της αγάπης δεν έλεγε και δεν έγραψε γλυκύτατους μόνο λόγους, αλλά και φοβερώτατους. Βεβαίως δε, και οι φοβερώτεροι αποστολικοί λόγοι προέρχονταν από αγάπη και είχαν σωτήριο σκοπό. Είναι ευχάριστο και προκαλεί χαρά στον άνθρωπο, όταν ιατρός τον βεβαιώνει, ότι χαίρει άκρας υγείας, ενώ είναι δυσάρεστο και του προκαλεί ταραχή, όταν τον βεβαιώνει, ότι έχει κτυπηθεί από τη φοβερή μάστιγα του καρκίνου. Αλλά και στις δυο περιπτώσεις ο ιατρός πράττει το καθήκον του, λέγει την αλήθεια, στη δεύτερη δε περίπτωση, τη δυσάρεστη, ομιλεί για τη φοβερή μάστιγα του καρκίνου, για να φοβίσει τον ασθενή και να φροντίσει για τη θεραπεία του.
    Ο φοβερώτατος λόγος στο Β΄ Ιωάν. 9 είναι αυτός: “Πας ο παραβαίνων και μή μένων εν τη διδαχή του Χριστού, Θεόν ουκ έχει”. Όποιος “παραβαίνει” και δεν μένει στη διδασκαλία του Χριστού, αυτός Θεό δεν έχει. Και ερωτούμε. Υπάρχει τίποτε φοβερώτερο από το να μη έχει ο άνθρωπος Θεό; Κακό το να μη έχει ο άνθρωπος τα απαραίτητα για τη ζωή, κακό το να μη  έχει υγεία, κακό το να είναι ορφανός από πατέρα και μητέρα, κακό το να αποτυγχάνει στο γάμο του, κακό το να τον περιφρονούν οι συνάνθρωποι, κακό το να τον μισούν και να τον συκοφαντούν και να τον αδικούν, πολλά τα κακά, που δοκιμάζει ο άνθρωπος στη δοκιμαστική αυτή ζωή. Αλλ’ ασυγκρίτως μεγαλύτερο και φοβερώτερο κακό είναι τούτο, το να μη έχει ο άνθρωπος Θεό. Και αν έχει όλα τα αγαθά του κόσμου, αλλά δεν έχει, Θεό, δεν έχει τίποτε, είναι δυστυχής, δυστυχέστατος. Αντιθέτως, αν στερείται πολλών πραγμάτων και αν υφίσταται πλήθος δοκιμασίες, αλλ’ έχει Θεό, έχει το παν, είναι πάμπλουτος και πανευτυχής.
    Ποιόν  εννοεί ο Απόστολος, όταν λέγει, ότι, όποιος “παραβαίνει” τη, διδασκαλία του Χριστού και δεν μένει σ’ αυτή, αυτός Θεό δεν έχει; Με το “παραβαίνει” εννοεί τον παραβάτη της διδασκαλίας του Χριστού με ηθική έννοια; Όχι. Ο Δαβίδ παρέβει δυο μεγάλες εντολές του Θεού, το “ου μοιχεύσεις” και το “ου φονεύσεις”. Φοβερό το αμάρτημα του Δαβίδ. Αλλ’ υπάρχει άλλο κακό πολύ φοβερώτερο. Τον Δαβίδ καίτοι διέπραξε διπλό σοβαρό αμάρτημα, ο Θεός δεν εγκατέλειψε. Ο Θεός παρέμεινε στον αμαρτωλό Δαβίδ. αναμένοντας τη μετάνοιά του. Ότι δε ο Θεός παρέμεινε στον Δαβίδ, τούτο φαίνεται από το λόγο του στον Ψαλμό της μετανοίας “και το Πνεύμά σου το άγιον μη αντανέλης (μη αφαιρέσεις) απ’ εμού”. Ο Θεός τότε εγκαταλείπει τους παραβάτες των εντολών του, όταν αυτοί κάνουν την ανηθικότητα τρόπο ζωής, καθεστώς ζωής. Για ανθρώπους, οι οποίοι είχαν κάνει την ανηθικότητα τρόπο και καθεστώς ζωής, ο Θεός είπεν “ου μη καταμείνη το Πνεύμα μου εν τοις ανθρώποις τούτοις εις τον αιώνα δια το είναι αυτούς σάρκας” (Γεν. στ 3).
    Όταν ο Απόστολος λέγει, ότι, όποιος “παραβαίνει” τη διδασκαλία του Χριστού και δεν μένει σ’ αυτή, αυτός Θεό δεν έχει, εννοεί εκείνον ο οποίος εκτρέπεται από τη διδασκαλία του Χριστού με δογματική έννοια. Με άλλες λέξεις εννοεί εκείνον, ο οποίος παρεκκλίνει από την αλήθεια του Θεού, από την ορθή Πίστη. Εννοεί δηλαδή τον αιρετικό. Τούτο σαφώς φαίνεται από τον προηγούμενο στίχο 7, όπου ο λόγος για “πολλούς πλάνους”, πολλούς αιρετικούς, οι οποίοι είχαν την αίρεση, να μη παραδέχονται “Ιησούν Χριστόν  ερχόμενον εν σαρκί”. Το να γίνει κανείς αιρετικός, αυτό είναι το φοβερώτερο από όλα τα κακά μέσα στο θρησκευτικό χώρο, αφού ο αιρετικός “Θεόν ουκ έχει”, Θεό δεν έχει. Και όταν κανείς δεν έχει Θεό, τότε έχει τον Διάβολο. Το διαμέρισμα της ψυχής δεν μένει αδειανό. Όταν απ αυτό φεύγη ο Θεός, έρχεται και κατοικεί σ’ αυτό ο Διάβολος.
 
    Οι ημέτεροι οικουμενισταί, οι κατά κόρον ομιλούντες περί αγάπης, και προβαίνοντες σε τιμητικές εκδηλώσεις υπέρ των αιρετικών, αν πραγματικώς αγαπούν τους αιρετικούς, οφείλουν να μη τους τιμούν και να μη λέγουν σ’ αυτούς, ότι δεν είναι αιρετικοί και αποτελούν Εκκλησία, αλλά να ομιλούν τη γλώσσα του αποστόλου Ιωάννου και να λέγουν στους αιρετικούς, ότι Θεό δεν έχουν. Να λέγουν στους αιρετικούς τον φοβερώτατο αυτό λόγο, μήπως μετανοήσουν κάποιοι απ’ αυτούς και σωθούν.
Advertisements

Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος για τον μακαριστό επίσκοπο Αυγουστίνο Καντιώτη

 
Του κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου,
Θεολόγου, Φιλόλογου, Ιεροκήρυκος

Σε ηλικία 104 ετών αναχώρησε για την αιωνιότητα ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης. Πρόσωπο καταπλημμυρισμένο από τη χάρι τού Θεού. Αναφέρουμε μερικά μόνο από τα πολλά και μεγάλα προσόντα του.
Συναρπαστικός ιεροκήρυξ, ο συναρπαστικώτερος όλων τών ιεροκηρύκων τών ημερών μας. Μιλούσε από την καρδιά του, που περιέκλειε Χριστό και Ελλάδα, και συγκινούσε και συγκλόνιζε τις καρδιές τών ακροατών του και τών αναγνωστών του.
Είχε ζήλο για το Θεό και την Εκκλησία τού Θεού, ζήλο που υπενθύμιζε τον ζήλο Ηλιού τού προφήτου. Ζηλών εζήλωκε Κυρίω Παντοκράτορι.
Είχε πάρα πολύ δυνατή θέλησι. Κοπιούσε και μοχθούσε υπερανθρώπως, θα λέγαμε.
Ήταν αγωνιστής πρώτης τάξεως. Ελεγκτής τών ισχυρών τού κόσμου. Ασυμβίβαστος σε θέματα αρχών. Ούτε μία φορά δεν συμβιβάστηκε με τον κόσμο και με τους ισχυρούς τού κόσμου. Ούτε μία ημέρα δεν έζησε με σκοπιμότητα, αλλά πάντοτε με ανώτερο σκοπό.
Ατρόμητος απέναντι Ιταλών, Γερμανών, ανταρτών, Επισκόπων, Αρχιεπισκόπων, Πατριαρχών, Συνόδων, βασιλέων, δικτατόρων, κακοποιών στοιχείων. Πολλές φορές έπαιξε τη ζωή του, κατά το κοινώς λεγόμενο, κορώνα-γράμμα. Και επειδή ήταν αγνός αγωνιστής, ο Θεός πάντοτε τον προστάτευε και του χάρισε μακρότητα ημερών.
Ως Επίσκοπος δημιούργησε υποδειγματική Μητρόπολι,και κατέστησε την μικρή ακριτική πόλι Φλώρινα γνωστή πανορθοδόξως. Ανεδείχθη ο καλύτερος Επίσκοπος τών ημερών μας. Τώρα που απήλθε απ’ αυτό τον κόσμο και δεν θα προσκρούσωμε πλέον στη μετριοφροσύνη του, λέγουμε με μία λέξι, ότι ο Αυγουστίνος υπήρξε άγιος. Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, όταν ήταν Μητροπολίτης Δημητριάδος, είπε στον υποφαινόμενο: «Εμείς οι άλλοι Επίσκοποι, όταν πεθάνωμε, θα σβήσωμε. Αλλ’ ο γέροντάς σου Αυγουστίνος θ’ ανακηρυχθή άγιος».
Βεβαίως, λέγουμε εμείς, και άλλοι Επίσκοποι είνε ενάρετοι και άγιοι. Αλλ’ ο Επίσκοπος Αυγουστίνος υπέρκειται όλων, είνε ο μεγαλύτερος Επίσκοπος τών ημερών μας, πρώτος στη συνείδησι τών πιστών στην οικουμένη, σύγχρονος Πατήρ τής Εκκλησίας.

Κατάρριψη ψευδούς φήμης ότι ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος πέθανε !!!

Κάποιοι άνθρωποι είτε απο επιπολαιότητα, είτε απο παραπληροφόρηση είτε σκόπιμα, διέδωσαν την πληροφορία ότι ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος πέθανε, κάτι που είναι ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟ!
Αν το έκαναν απο λάθος, αυτό θα έγινε διότι πρόσφατα κοιμήθηκε ο αδελφός του κ.Σωτηρόπουλου, του οποίου ας είναι αιωνία η μνήμη.
 
Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, με την δύναμη και την αγάπη του Θεού, δεν κοιμήθηκε αλλά ζεί στην αγωνιζομένη επι γης Εκκλησία του Χριστού και δίνει μάχες μεγάλες.
Αδελφοί, προσεύχεσθε υπερ αυτού, του τιμίου εργάτου της Εκκλησίας!

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ Ο π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»

Μηνιαίον Όρθόδοξον  Χριστιανικόν Περιοδικόν
Ιδρυτής: + Επίσκοπος ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
Ιδιοκτήτης: Ορθόδοξος Ιεραποστολική Αδελφότης «Ο Σταυρός»,
 Ζωοδόχου Πηγής 44, 106 81 Αθήναι – τηλ. 210-3826100.
Έκδοτης – Δ/ντής συντάξεως: Νικόλαος Σωτηρόπουλος,
Τ.Θ. 3415, 102 10 ΑΘΗΝΑ (Κ.Τ.Α.)
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: Αθανάσιος Κοκονός,
Ζ. Πηγής 44, 106 81 Αθήναι.
 
Όσοι δεν έχετε ακόμα γραφθεί συνδρομητές να το κάνετε αμέσως διότι εσείς χάνετε!…

Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου για τον Θεολόγο-Ιεροκήρυκα κ.Νικόλαο Σωτηρόπουλο

Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου ( http://www.impantokratoros.gr ) στην θαυμάσια ιστοσελίδα της, όχι μόνο φιλοξενεί ομιλίες του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου, που φυσικά διατίθενται και στο βιβλιοπωλείο της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας << Ο ΣΤΑΥΡΟΣ >> της οποίας διοικητικό στέλεχος είναι ο κ. Ν. Σωτηρόπουλος, αλλά και γράφουν επαινετικά λόγια για το προσωπό του, που ανταποκρίνονται βέβαια στην πραγματικότητα.

Συγχαρητήρια στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, για το θάρρος της αλλά και τους πολύμοχθους αγώνες της υπερ της Ορθόδοξης Πίστεως! Μακάρι να ομοιάσουν με αυτή την Ιερά Μονή, όλες οι Ιερές Μονές της Ελλάδας. Να τους μιμηθούν στην Ορθόδοξη Πίστη, στον αγώνα κατα των αιρέσεων, στην αγάπη τους για τους αγωνιστές της Πίστης, και στον ιεραποστολικό τους αγώνα.
 
Τα επαινετικά σχόλια της Ιεράς Μονής, τα παραθέτουμε παρακάτω.
 
Νικόλαος Σωτηρόπουλος
 Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος είναι θεολόγος, ιεροκήρυκας και συγγραφέας. Ένα από τα γνησιότερα πνευματικά τέκνα του Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτου και μέλος της Αδελφότητος «Σταυρός». Ακάματος εργάτης του Ευαγγελίου εργάστηκε και εργάζεται με ιδιαίτερο ζήλο, κάνοντας πλήθος ομιλιών εντός και εκτός Ελλάδος, προς κατήχηση του πληρώματος της Εκκλησίας και καταπολέμηση των αιρέσεων. Ο ένθερμος ζήλος του και η ειλικρινής αγάπη του για την Εκκλησία και την Αλήθεια είναι εμφανείς από τον χειμαρρώδη και υψίτονο λόγο του- για το οποίο έχει από πολλούς παρεξηγηθεί. Στις ομιλίες του μπορούμε να βρούμε γνήσια Ορθόδοξα διδάγματα και καταπληκτικά επιχειρήματα κυρίως κατά των αιρετικών.

http://www.impantokratoros.gr/B46679C5.el.aspx

 Το μόνο που θέλουμε να διορθώσουμε, είναι ότι ο κ.Σωτηρόπουλος δεν είναι «από τα γνησιότερα πνευματικά τέκνα του Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτου» αλλά είναι ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΤΕΡΟ πνευματικό τέκνο του, μαζί βέβαια με τον κ. Σωτήριο Ευσταθίου. Γνήσια, ευλογημένα και πιστά πνευματικά παιδιά του π.Αυγουστίνου είναι και όσοι ανήκουν στην Αδελφότητα του << Ο ΣΤΑΥΡΟΣ >> και συμπαραστέκονται στον κ.Σωτηρόπουλο και στον κ.Ευσταθίου και στηρίζουν τον Ιεραποστολικό και Αγωνιστικό χαρακτήρα της Αδελφότητας, που ίδρυσε ο π.Αυγουστίνος.  
Κάποιοι άλλοι δυστυχώς απέχουν πάρα πολύ από το πνεύμα του Μητροπολίτου Αυγουστίνου.

Διορθόδοξη αναγνώριση της αξίας του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου – Αντιπαπική ημερίδα με προσκεκλημένο τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο ανάμεσα σε λίγους εκλεκτούς ομιλητές, αλλά τελικά δεν παρευρέθει λόγω υγείας

Δελτιο  Τυπου

Αντι-παπική Ημερίδα στην Πάφο εν όψει

της ελεύσεως του Πάπα στην Κύπρο

«Θεολογικές και ηθικές διαστροφές της παναιρέσεως του Παπισμού» είναι το θέμα Ημερίδας, που διοργανώνουν στην Πάφο, το Σαββάτο 22 Μαΐου, τα κυπριακά ορθόδοξα σωματεία Κέντρον Μελετών και Έρευνας «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» και Κέντρον Πατερικών Μελετών «Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος», με τη συμμετοχή έξι ορθοδόξων σωματείων από την Ελλάδα.

 

      Πρόκειται για ορθοδόξους χριστιανούς (του  νέου ημερολογίου), που εμμένουν στην ανόθευτη και αυθεντική τήρηση του ιερού Ευαγγελίου και της ιεράς Παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία διδάσκει ότι η απομάκρυνση από τη δογματική αλήθεια που οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μάς παρέδωσαν και η διαστροφή και η εγκατάλειψη των ιερών Κανόνων που νομοθέτησαν οι άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι αποτελούν αίρεση και άρνηση του Χριστού, δηλαδή αυτοκατάργησή της. Επειδή όμως ως μέλη της Εκκλησίας Του προσδοκούν τη σωτηρία τους εντός και δια της Αληθείας Του, την οποία οι ίδιοι έχουν καθήκον να υπερασπίζονται κατά προτροπή και εντολή του Χριστού, ελέγχουν και καταγγέλλουν εκείνους τους Επισκόπους που δεν ορθοτομούν την Αλήθεια του Χριστού, την μοναδική και όντως Αλήθεια, που εμπεριέχει αποκλειστικά και συνολικά εν Χριστώ την Αγάπη και την Ειρήνη και την Ενότητα, ώστε με την αποδοχή της Αγίας Ορθοδοξίας όντως «τα πάντα έν ώσιν».

 

      Με  αυτό το πνεύμα οι εισηγητές της Ημερίδας προσεγγίζουν και παρουσιάζουν την αίρεση του Παπισμού και την παναίρεση του Οικουμενισμού και καταδεικνύουν με θεολογική επιχειρηματολογία την συνεχώς επιταχυνομένη παναιρετική διολίσθηση της «διοικούσας εκκλησίας», η οποία, αν και κλήθηκε πολλάκις, αρνήθηκε να απαντήσει στα θεολογικά μας επιχειρήματα, αρκούμενη στην επίδειξη εξουσιαστικών συμπεριφορών και έτσι αυτοχαρακτηριζομένη εκ των λόγων και των έργων της.

 

      Με  χαιρετισμούς και εισηγήσεις, δια  της παρουσίας τους ή με μηνύματά τους, συμμετέχουν στην Ημερίδα οι: π. Γεώργιος Μεταλληνός, ομ. καθ. Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Ιωάννης Κορναράκης, ομ. καθ. Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Νικόλαος Σωτηρόπουλος, θεολόγος-φιλόλογος, Παναγιώτης Σημάτης, φιλόλογος, Κωνσταντίνος Σιαμάκης, φιλόλογος, Ευαγγελία Πουλλά-Μακαρούνα, δικηγόρος, Χρήστος Λιβανός από Τορόντο Καναδά, Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο, εκδότης-συγγραφέας.

 

      Έχουν προσκληθεί να παρευρεθούν στην Ημερίδα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και όλοι οι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι πολιτικοί Αρχηγοί, ο Γενικός Εισαγγελεύς και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

 

      Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 22 Μαΐου στο «Mayfair Hotel» της Πάφου (οδός Πάρις, κάθετος στην Αγαπήνωρος) και ώρα 16:30.

 

      Συμμετέχουν τα ορθόδοξα Σωματεία: 1) Φιλορθόδοξος Ένωσις «Κοσμάς Φλαμιάτος», Θεσσαλονίκη, 2) Ορθόδοξος Χριστιανικός Αγωνιστικός Σύλλογος «Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης», Βόλος-Λάρισα, 3) Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή, Καρδίτσα, 4) Ορθόδοξο Κέντρο Πατερικών Μελετών «Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός», Μεθώνη, Πιερία, 5) Ορθόδοξη Χριστιανική και Ιεραποστολική Αδελφότητα «Παναγία η Παυσολύπη», Τρίλοφος, Θεσσαλονίκη, 6) Αγωνιζόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Λάρισα.

 

***

 

Προσκληση

 

Τα ορθόδοξα σωματεία «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» (Λευκωσία) και «Άγιος Νεόφυτος ο έγκλειστος» (Πάφος) σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την Ημερίδα που διοργανώνουν —εν όψει της ελεύσεως του Πάπα στην Κύπρο— το Σαββάτο 22 Μαΐου τρ.ε. στο Ξενοδοχείο «Mayfair Hotel» στην Πάφο και ώρα 16:30, με θέμα:
 

 

«Θεολογικές και ηθικές διαστροφές
της παναιρέσεως του Παπισμού»,
και με εισηγήσεις
των Ιωάννου Κορναράκη, ομ. καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών,
Νικολάου Σωτηροπούλου, θεολόγου-φιλολόγου,
Χρήστου Λιβανού, προέδρου Ι. Αδ. «Μ. Αθανάσιος» (Τορόντο, Καναδάς),
Παναγιώτη Σημάτη, θεολόγου,
Κωνσταντίνου Σιαμάκη, θεολόγου-ιεροκήρυκος,
Ευαγγελίας Πουλλά-Μακαρούνα, δικηγόρου,
Λαυρεντίου Ντετζιόρτζιο, εκδότη-συγγραφέα.
 
Πάφος, 19 Μαΐου 2010
Για τα Ορθόδοξα Σωματεία
Κέντρον Μελετών  και Έρευνας «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός»
ο Πρόεδρος Κωνσταντῖνος Κουρτελλάρης
Κέντρον Πατερικών  Μελετών «Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος»
η Πρόεδρος Ευαγγελία  Πουλλά-Μακαρούνα

Οι θέσεις του Νικόλαου Σωτηρόπουλου για την Κάρτα του Πολίτη

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 12/11/2010
 

᾿Αγαπητὲ κ. Διευθυντά, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ ὑγιαίνετε.

Στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ “Blue Sky” μίλησα γιὰ τὴν περιβόητη “Κάρτα τοῦ Πολίτη” καὶ γιὰ τὸν ᾿Αντίχριστο. ᾿Αλλ᾿ ὅπως φαίνεται σὲ δημοσίευμα τοῦ “᾿Ορθοδόξου Τύπου”, τεῦχ. 5ης Νοεμβρίου, σελ. 7, λόγια μου κατὰ τὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ παρεξηγήθηκαν. Γι᾿ αὐτὸ καὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν λόγων μου δηλώνω·
Στὸ “Blue Sky” κατέκρινα τὴν “Κάρτα τοῦ Πολίτη” μὲ ὅλη τὴ δύναμί μου, διότι τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου μεταβάλλει σὲ νούμερο, ἀριθμό, καὶ ἐπεμβαίνουσα στὰ προσωπικὰ δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου καταργεῖ τὴν ἐλευθερία του καὶ τὸν σκλαβώνει ἠλεκτρονικά. Εἶνε, εἶπα, ἡ ἐν λόγῳ Κάρτα προστάδιο γιὰ τὸ χάραγμα–σφράγισμα τοῦ ᾿Αντιχρίστου, καὶ γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ διαμαρτυρηθοῦμε μὲ ὅλη τὴ δύναμί μας.
᾿Αλλ᾿ ἂν τὸ Κράτος, τὸ ὁποῖο δυστυχῶς εἶνε ἀντιχριστιανικό, ἐπιβάλῃ διὰ τῆς βίας τὴν Κάρτα, ὅπως ἐπέβαλε τὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα χωρὶς τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος, παρὰ τὴ συγκέντρωσι 3 καὶ πλέον ἑκατομμυρίων ὑπογραφῶν ὑπὲρ τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος, νὰ μὴ πάθωμε πανικό.᾿Εὰν παραλάβωμε τὴν Κάρτα, γιὰ νὰ μπoροῦμε νὰ συν αλλασσώμεθα μὲ τὶς Τράπεζες, νὰ νοσηλευώμεθα κ.λπ., δὲν χάνουμε τὶς ψυχές μας, δὲν πηγαίνουμε στὴν κόλασι. ᾿Ανέφερα δὲ ὡς ἐπιχείρημα, ὅτι οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ, γιὰ νὰ συναλλάσσωνται χρησιμοποιοῦσαν τὸ ρωμαϊκὸ νόμισμα, καίτοι ἐπάνω του ἔφερε τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ Καίσαρος, ὁ ὁποῖος εἶχε θεοποιηθῆ. ῞Οταν ὅμως οἱ ἐθνικοὶ ἔλεγαν στοὺς χριστιανοὺς νὰ εἰποῦν π.χ. γιὰ τὸν Νέρωνα “Κύριος Νέρων”, τουτέστι “Θεὸς Νέρων”, οι χριστιανοὶ δὲν ἔλεγαν τέτοιο λόγο, ἀλλὰ ἔλεγαν «Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός». ῞Οταν ἐπίσης οἱ ἐθνικοὶ ἔλεγαν στοὺς χριστιανοὺς νὰ ρίψουν θυμίαμα στὸ βωμὸ τοῦ αὐτοκράτορος, δὲν ἔρριχναν. Καὶ γι᾿ αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἐπειδὴ δηλαδὴ δὲν ἀναγνώριζαν τὸν αὐτοκράτορα ὡς Θεό, συλλαμβάνονταν, βασανίζονταν, θανατώνονταν, γίνονταν μάρτυρες. ῞Οπως δὲ οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ χρησιμοποιοῦσαν τὸ νόμισμα τοῦ θεοποιηθέντος αὐτοκράτορος καὶ δὲν πήγαιναν γι᾿ αὐτὸ στὴν κόλασι, ἔτσι καὶ οἱ σημερινοὶ χριστιανοί, ἂν πάρουν κατ᾿ ἀνάγκην τὴν Κάρτα, δὲν πᾶνε στὴν κόλασι. Στὴν κόλασι θὰ πᾶνε, εἶπα μὲ ἔμφασι, ἂν δεχθοῦν τὸ χάραγμα–σφράγισμα τοῦ ᾿Αντιχρίστου, τὸ ὁποῖο θὰ σημαίνῃ, ὅτι ἀρνοῦνται τὸν ᾿Ιησοῦ καὶ δέχονται ὡς Μεσσία καὶ Θεὸ τὸν ᾿Αντίχριστο. ᾿Αλλ᾿ ὁ ᾿Αντίχριστος, τόνισα, δὲν ἐμφανίσθηκε ἀκόμη γιὰ νὰ σφραγίζῃ τοὺς ἀνθρώπους. Μεγάλα καὶ τρομερὰ γεγονότα θὰ συμβοῦν, ὅταν θὰ ἐμφανισθῇ, ὅπως δείχνουν τὰ κεφάλαια ια´ καὶ ιγ´ τῆς ᾿Αποκαλύψεως.
Σὲ ἄλλη δὲ ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸ «Blue Sky» εἶπα, ὅτι ἡ ῾Ιεραρχία τῆς ᾿Εκκλησίας, ἡ ὁποία εἶνε ἐξουσία, ὀφείλει ν᾿ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὸ Κράτος νὰ μὴ ἐπιβάλῃ τὴν Κάρτα. Καὶ ἂν δὲν εἰσακουσθῇ, νὰ κηρύξῃ τὴν ᾿Εκκλησία ἐν διωγμῷ καὶ ν᾿ ἀφορίσῃ τοὺς ὑπευθύνους.᾿Επῄνεσα δὲ τοὺς ἀστυνομικούς, οἱ ὁποῖοι γιὰ λόγους συνειδήσεως ἀρνήθηκαν νὰ παραλάβουν τὴν Κάρτα. Αὐτοὶ οἱ ἀστυνομικοὶ ἔδειξαν βεβαίως μεγάλο ἡρωισμό, τὸν ὁποῖο δὲν δύνανται νὰ δείξουν ὅλοι. ῾Η δὲ ᾿Εκκλησία πρέπει παντοιοτρόπως νὰ συμπαρασταθῇ στὰ ἡρωικὰ αὐτὰ τέκνα της.Τέλος λέγω, ὅτι ὁ ἰσχυρισμὸς μερικῶν, ὅτι ἤδη ὁ ᾿Αντίχριστος ἔχει ἐμφανισθῆ, εἶνε πολὺ ἐπιπόλαιος καὶ σημαίνει μεγάλη ἄγνοια τῶν μνημονευθέντων κεφαλαίων τῆς ᾿Αποκαλύψεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ β´ κεφαλαίου τῆς Β´ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ᾿Επιστολῆς, ὅπου ἐπίσης γίνεται λόγος περὶ τοῦ ᾿Αντιχρίστου καὶ γεγονότων, τὰ ὁποῖα δὲν συνέβησαν, ἀλλὰ θὰ συμβοῦν κατὰ τὴν ἐμφάνισι τοῦ ᾿Αντιχρίστου. Συνιστῶ στοὺς ἐπικριτές μου νὰ διαβάσουν μὲ προσοχὴ τὰ ἐν λόγῳ κεφάλαια, γιὰ νὰ μὴ κρίνουν ἀδίκως. ῾Ο Χριστὸς εἶπε· «Μὴ κρίνετε κατ᾿ ὄψιν (ἐπιπολαίως), ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (᾿Ιωάν. ζ´ 24).
Μὲ ἰδιαίτερη ἐκτίμησι
Ν. ᾿Ι. Σωτηρόπουλος (8.11.2010)
 

Κοσμάς ο Αιτωλός απόδειξη της Αληθείας

Στις 24 Αυγούστου ή Εκκλησία τιμά τη μνήμη του μεγαλυτέρου Ιεραποστόλου των χρόνων της Τουρκοκρατίας, του αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Όχι δε μόνον ιεραποστόλου, αλλά και εθναποστόλου.
 
Ό άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός υπήρξε και προφήτης. Είπε εκατοντάδες προφητείες. Προφήτευσε ακόμη και τις επιστημονικές εφευρέσεις της εποχής μας. Και αρκεί και ύπεραρκεί, για ν’ αποδείξει ως προφήτης, ότι ή Θρησκεία μας, στην οποία πίστευε, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι μύθος, όπως ισχυρίζονται οι άπι στοι και άθεοι, άλλ’ είναι όντως Θρησκεία εξ αποκαλύψεως, αληθινή Θρησκεία, ή μόνη αληθινή Θρησκεία, και ό Αρχηγός της Θρη σκείας μας, ό Ιησούς Χριστός, είναι όντως Θεός, ό μόνος αληθινός Θεός. Ό άγιος Κοσμάς λάτρευε το Χριστό, και ό Χριστός αποκάλυπτε σ’ αυτόν μυστήρια. Αν ό Χριστός δεν ήταν Θεός, πώς ό άγιος θα ήξερε και θα προέλεγε μέλλοντα γεγονότα, τα όποια ήταν αδύνατο να πρόβλεψη ό άνθρωπος;
Άπιστοι και άθεοι! Μελετήσετε τις εκατοντάδες προφητείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, και, αν έχετε καλή προαίρεση, τότε θα παραδεχτείτε και σεις, ότι ό Χριστός και ό Χριστιανισμός είναι ή Αλήθεια, την οποία πρέπει να εγκολπωθείτε, για να σωθείτε.
Από τις προφητείες του αγίου Κοσμά αναφέρουμε εδώ τρεις μόνο.
«Θα ρθεί καιρός, πού Θα κυβερνούν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα».
«Θα ρθεί καιρός, πού θα βγει ένα μαγικό κουτί, πού θα τρελάνει τον κόσμο».
«Θα ρθεί καιρός, πού ό καταρα μένος Διάβολος θα μπει στα σπίτια και τα κέρατα του θα είναι στα κεραμίδια».
Ερωτούμε:

Ποιος δεν καταλαβαίνει, ότι «τα άλαλα και τα μπάλαλα, πού θα κυβερνούν τον κόσμο», είναι τα άψυχα μηχανήματα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (computers) και οι τεχνολογίες πού σχετίζονται μ’ αυτούς, όπως π.χ. το διαδίκτυο (internet), πού ονομάζεται και κυβερνοχώρος;

Ποιος επίσης δεν καταλαβαίνει, ότι το «μαγικό κουτί, πού θα τρελάνει τον κόσμο», είναι ή τηλεόραση, ή οποία ασκεί μεγάλη μαγεία, μεγάλη έλξη στους ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι να διαθέτουν καθημερινώς ώρες στην παρακολούθηση των εκπομπών της και ν’ αλλοιώνονται οι χαρακτήρες τους;

Ποιος πάλι δεν καταλαβαίνει, ότι «ό καταραμένος Διάβολος, πού θα μπει στα σπίτια και τα κέρατα του θα είναι στα κεραμίδια», είναι ή τηλεόραση με τις κεραίες στις στέγες των σπιτιών και τις διαβολικές εκπομπές της;

Αγαπητοί! Ό Χριστός διά μέσου προφητειών του πιστού δούλου του Κοσμά του Αιτωλού προείπε μέλλοντα, για να πιστεύωμε και να προσέχωμε…

σχόλιο κατα πάσα πιθανότητα του κ.Νικολάου Σωτηρόπουλου

 
 

Περιοδικό «Ο Σταυρός» Ιούλιος – Αύγουστος 2010

Ακτίνες

Ο κυριώτερος λόγος της Θείας Ενανθρωπήσεως

Νικόλαος Σωτηρόπουλος,

Ο κυριώτερος λόγος της Θείας Ενανθρωπήσεως

 

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 24/12/2010

 

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να πάτε στο άρθρο.

 

http://thriskeftika.blogspot.com/2010/12/blog-post_6695.html

Λόγος δημιουργίας

 

Σήμερα του αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, αρχίζουμε το νέο ιστολόγιο που είναι αφιερωμένο στον Ομολογητή της Ορθοδοξίας, Θεολόγο, φιλόλογο, ιεροκήρυκα και συγγραφέα  κ.Νικόλαο Σωτηρόπουλο.

Θα συγκεντρώνουμε όλα τα άρθρα του κ.Σωτηρόπουλου αλλά και τα αξιόλογα άρθρα και σχόλια για τον κ. Σωτηρόπουλο.

Ας προσευχόμαστε όλοι ο Πανάγαθος Θεός να έχει δυνατό, υγιή, έντιμο, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγο της Δικής Του Αλήθειας, για πολλές δεκαετίες ακόμα τον σεβαστό κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο μας.

Post Navigation